دکتر حجت اله نیکبخت

نام پدر : غلامحسین
تاریخ تولد : 1316
محل تولد : بروجن
رشته تحصیلی : فیزیولوژی ورزشی
نوع همکاری : تمام وقت
مرتبه علمی : دانشیار
سمت : مدیر گروه تربیت بدنی
سوابق تحصیلی
رشته تحصیلی لیسانس : تربیت بدنی
دانشسرای عالی تهران
سال اخذ : 1340
رشته تحصیلی فوق لیسانس :
تربیت بدنی
دانشگاه ایالتی بال آمریکا
سال اخذ : 1354
رشته تحصیلی دکتری :
فیزیولوژی ورزشی
دانشگاه ایالتی فلوریدا آمریکا
سال اخذ مدرک : 1357
کتب :
بیولوژی فعالیت های بدنی
فیزیولوژی ورزشی 2 جلد
نقش ورزش در کارایی قلب


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط دکتر محسن شیرعلی در جمعه ششم اسفند ۱۳۸۹ و ساعت 11:2 |

ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط دکتر محسن شیرعلی در جمعه ششم اسفند ۱۳۸۹ و ساعت 11:0 |

دکتر علیمحمد امیرتاش
نام پدر : علی نقی
تاریخ تولد : 1316
محل تولد : مشهد
رشته تحصیلی
تربیت بدنی و علوم ورزشی
نوع همکاری :تمام وقت
مرتبه علمی : دانشیار
سمت :
عضو گروه تخصصی تربیت بدنی
سوابق تحصیلی :
رشته تحصیلی :
مقطع لیسانس : تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشگاه محل تحصیل : دانشسرای عالی تربیت بدنی و ورزش _ پاریس
سال اخذ : 1964
رشته تحصیلی فوق لیسانس : روانشناسی- تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه تهران – دانشگاه ارگان آمریکا
سال اخذ : 1347 – 1980
رشته تحصیلی دکتری :
تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشگاه محل تحصیلی : دانشگاه ارگان آمریکا
سال اخذ مدرک دکتری :1982
کتب منتشر شده
هندبال تیمی
هندبال 1
فرهنگ بزرگ سخن
ریاضیات پایه و مقدمات آمار
ابعاد روانشناختی هندبال
مقالات چاپ شده :
3 مقاله علمی پژوهشی
ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط دکتر محسن شیرعلی در جمعه ششم اسفند ۱۳۸۹ و ساعت 10:51 |
برای مطالعه بخش دوم معرفی استاد آقای دکتر فریدون تند نویس به ادامه مطلب مراجعه کنید
ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط دکتر محسن شیرعلی در جمعه ششم اسفند ۱۳۸۹ و ساعت 10:22 |
ول )
مرتبه علمی:

دانشیار
آدرس:

کرج – خیابان شهید بهشتی – میدان دانشگاه – دانشگاه تربیت معلم
کد پستی 37551-31979    

تهران استادیوم شهید کشوری

کد پستی 15875-4398

تلفن:

4579600-0261 

-02122228001  

09123875917

آدرس پست الکترونيک:

Tondnevis@yahoo.com
صفحه اينترنت شخصی:

سوابق تحصیلی
دکتری:

دكترا با گرايش مديريت در تربيت بدني دانشگاه تهران 1375

کارشناسی ارشد:

كارشناسي ارشد (فوق ليسانس) دانشگاه فلوريدا آمريكا 1358

کارشناسی: كارشناسي (ليسانس) مدرسه عالي ورزش تهران 1356
افتخارات

سمت های اجرایی

مسئوليت هاي اجرايي

×    رئيس فدراسيون شناي كشور 1360.

×    كارشناس ارشد دفتر مطالعات و آموزش سازمان تربيت بدني 1361.

×    مشاور معاون فني سازمان تربيت بدني 1361.

 ×    معاون دفتر مطالعات و آموزش سازمان تربيت بدني 1361.

 ×    بازرس كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران 1368.

 ×    مديركل دفتر تحقيقات و آموزش سازمان تربيت بدني 1369-1371.

×    مدير گروه تربيت بدني دانشكده تربيت بدني دانشگاه تربيت معلم از 26/ 1/ 76 لغايت 13/11/76

×    مدير گروه تربيت بدني محض دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه تربيت معلم از 18/2/79 لغايت 30/9/81 .

×    معاون آموزشی دانشکده تربيت بدنی از 30/9/81 تا 30/10/82

زمینه های پژوهشی

1- رساله دكتري تحت عنوان : «نحوه گذران اوقات فراغت دانشجويان كشور با تأكيد بر فعاليتهاي بدني»-1375

 2- مطالعه توصيفي سوابق تحصيلي و ورزشي دانشجويان مقطع كارشناسي رشته تربيت بدني دانشگاههاي كشور 1375-طرح تحقيقي دانشگاه تربيت معلم.

 3- مطالعه توصيفي سوابق تحصيلي و ورزشي دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد رشته تربيت بدني دانشگاههاي كشور 1376 طرح تحقيقي دانشگاه تربيت معلم.

 4- مطالعه توصيفي وجود يا عدم وجود برخي از عوامل مؤثر در بروز سكته هاي قلبي در بين كاركنان كارخانجات شير پاستوريزه تهران 1376

5- طرح تحقيق ملي  تحت عنوان "جايگاه ورزش در اوقات فراغت مردم شهر های ايران " شورای پژوهسهای علمی کشور  بهار 1380  - تهران

- طرح " بازنگری برنامه آموزشی رشته تربيت بدنی دانشگاههای کشور و ارائه برنامه مطلوب " - پژوهشکده تربيت بدنی – تهران  - 1383

7- توصيف انگيزه پرداختن و علل نپرداختن دختران دانشجوی دانشگاههای علوم پزشکی کشور به ورزش و ارائه پيشنهادات

تدريس

تدريس دروس كارشناسي

در دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه تربيت معلم از سال 1362 تاكنون  در دروس:

شناي 1 و 2 

 شناي تخصصي 

 كالبد شناسي 

 حركت شناسي

اردوهای تربيتی ورزشی

تدريس دروس كارشناسي در دانشگاهاي استانهاي ديگر :

دانشگاه گيلان : حركت شناسي بيومكانيك طي سالهاي 1363-1364 (دو نيمسال)

 دانشگاه تبريز : حركت شناسي شنا (يك نيمسال)

 دانشگاه اروميه : حركت شناسي (يك نيمسال)

 دانشگاه آزاد اسلامي تهران : حركت شناسي (سه نيمسال) از سال 1373 الي 1379

مركز تربيت معلم شهيد چمران تهران دروس حركت شناسي ، مديريت در تربيت بدني ، اصول مربيگري زبان تخصصي ، اردوهای تربيتی و ورزشی 1378، 1379 و 1380.

 

تدريس دروس كارشناسي ارشد

حركت شناسي پيشرفته

 كالبد شناسي  مديريت در تربيت بدني

 سمينار در تربيت بدني 

اوقات فراغت و تفريحات سالم

تجزيه و تحليل حركات (بيومكانيك عضلات) .

 

تدريس دروس دكتري

 مديريت فوق برنامه و مسابقات 

مديريت پيشرفته در تربيت بدني  

سمينار درمديريت و برنامه ريزی در تربيت بدني

  نظريه هاي مديريت 

 مبانی نظری مديريت و کاربرد آن در تربيت بدنی

آثار منتشر شده

فعاليتهاي پژوهشي

1-     رساله دكتري تحت عنوان : «نحوه گذران اوقات فراغت دانشجويان كشور با تأكيد بر فعاليتهاي بدني» - 1375

.2-   مطالعه توصيفي سوابق تحصيلي و ورزشي دانشجويان مقطع كارشناسي رشته تربيت بدني دانشگاههاي كشور 1375-طرح تحقيقي دانشگاه تربيت معلم.

 3-   مطالعه توصيفي سوابق تحصيلي و ورزشي دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد رشته تربيت بدني دانشگاههاي كشور 1376 طرح تحقيقي دانشگاه تربيت معلم.

 4-     مطالعه توصيفي وجود يا عدم وجود برخي از عوامل مؤثر در بروز سكته هاي قلبي در بين كاركنان كارخانجات شير پاستوريزه تهران 1376

 .5-     طرح تحقيق ملي  تحت عنوان "جايگاه ورزش در اوقات فراغت مردم شهر های ايران " شورای پژوهسهای علمی کشور  بهار 1380  - تهران

6-     طرح " بازنگری برنامه آموزشی رشته تربيت بدنی دانشگاههای کشور و ارائه برنامه مطلوب " - پژوهشکده تربيت بدنی – تهران  - 1383

7-   توصيف انگيزه پرداختن و علل نپرداختن دختران دانشجوی دانشگاههای علوم پزشکی کشور به ورزش و ارائه پيشنهادات اجرايی- تربيت بدنی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی – شيرين زرتشتيان  -  1383 

کارگاه آموزشی

برپايی کارگاه روشهای تحقيق و آمار 28 و 29 خرداد ماه  1382 – تهران – دانشگاه تربيت معلم – دانشکده تربيت بدنی

برپايی کارگاه همآموزی مدرسين شنای دانشکده های تربيت بدنی و علوم ورزشی آقايان – 20-21 اسفند ماه 1385 تهران دانشکده تربيت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تربيت معلم – استاديوم شهيد کشوری

برپايی کارگاه همآموزی مدرسين شنای دانشکده های تربيت بدنی و علوم ورزشی خانمها – 22-23 اسفند ماه 1385 تهران دانشکده تربيت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تربيت معلم – استاديوم شهيد کشوری

 برنامه ريزيهای آموزشی تخصصی

1-     مشارکت در تهيه و تدوين برنامه تخصصی گرايش مربيگری شنا در مقطع کارشناسی و نوشتن سرفصلهای دروس تخصصی 1382- دانشکده تربيت بدنی دانشگاه تربيت معلم

 2-     مشارکت در تهيه و تدوين برنامه گرايش مديريت در تربيت بدنی در مقطع کارشناسی ارشد    ودکتری و تهيه سرفصلها دروس تخصصی- 1382  -دانشکده تربيت بدنی دانشگاه تربيت معلم

3-      تهيه و تدوين برنامه آموزشی مقطع کارشناسی ارشد در گرايش مديريت ورزش همگانی به سفارش سازمان تربيت بدنی- دانشکده تربيت بدنی 1382 

 تاليف کتب

1-     كتاب حركت شناسي چاپ اول  1364 – از انتشارات فدراسيون شنای ايران چاپ یازدهم انتسارات دانشگاه تربیت  معلم -1384

 .2-     كتاب آموزش شنا از انتشارات دفتر تحقيقات و آموزش سازمان تربيت بدني چاپ اول 1367 چاپ دوم 1370.

3-     كتاب دويدن از انتشارات دفتر امو فرهنگي و اجتماعي و ورزشهاي همگاني سازمان تربيت بدني 1371.

 4-     كتاب آموزش شناي (1) از انتشارات معاونت دوره متوسطه وزارت آموزش و پرورش 1377.

5-     كتاب آموزش شناي (2) از انتشارات معاونت دوره متوسطه وزارت آموزش و پرورش 1379


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط دکتر محسن شیرعلی در جمعه ششم اسفند ۱۳۸۹ و ساعت 10:20 |
مرتبه علمی:

استادیار

آدرس:

کرج – خیابان شهید بهشتی – میدان دانشگاه – دانشگاه تربیت معلم
کد پستی 37551-31979
تلفن:

4579600-0261
آدرس پست الکترونيک:

mozafari@tmu. Ac.ir
صفحه اينترنت شخصی:

سوابق تحصیلی
دکتری:

تربیت بدنی-دانشگاه ایالتی فلوریدا،امریکا-1358

کارشناسی ارشد:

تربیت بدنی-دانشگاه ایالتی آیوا،امریکا-1353

کارشناسی:

تربیت بدنی-دانشسرای عالی(دانشگاه تربیت معلم)-1349

سمت های اجرایی

سوابق اجرایی 

رئیس پزوهشکده تربیت بدنی(در حال حضر)

ریاست دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تربیت معلم

معاون آموزشی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تربیت معلم

معاون فرهنگی و آموزشی سازمان تربیت بدنی

معاون فنی و امور فدراسیون های سازمان تربیت بدنی

دبیر کمیسیون نشریات علمی کشور

مشاور وزیر علوم تحقیقات و فناوری

عضویت در شوراها و کمیته ها

عضو شورای عالی تربیت بدنی و ورزش کشور

عضو شورای عالی تربیت بدنی و ورزش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

عضو شاخه برنامه ریزی تربیت بدنی و ورزش شورای عالی انقلاب فرهنگی

عضو کمیته ترفیعات دانشکده تربیت بدنی

عضو سازمان سمت

عضو هیات تحریریه مجله شاهد

عضو هیات ممیزه دانشگاه تربیت معلم

رئیس انجمن تربیت بدنی و علوم ورزشی کشور

سر دبیر مجله علوم حرکتی و ورزش

تدريس

 تدریس در دانشگاه های تربیت معلم،تهران،تربیت مدرس،گیلان و اصفهان

کارشناسی

سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی

حرکات اصلاحی

زبان تخصصی

اصول و مبانی تربیت بدنی

کارشناسی ارشد

مدیریت تاسیسات و اماکن ورزشی

مدیریت مالی و اداری

اصول و فلسفه تربیت بدنی

زبان تخصصی

دکتری

مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی و ورزش

طرح و برنمه ریزی در تربیت بدنی

مدیریت تاسیسات و اماکن ورزشی

آثار منتشر شده

سوابق پژوهشی

ارائه بیش از 20 مقاله در زمینه های تخصصی در داخل و خارج کشور

'گزیده مقالات

آموزش دروس در تلفيق با تربيت بدني و ورزش-دانشور تير 1380; 8(33 (ويژه مقالات علوم انساني)):65-70.

ارتباط بين تعهد سازماني و تحليل رفتگي مدرسين تربيت بدني عمومي-پژوهش در علوم ورزشي بهار 1385; 4(10):89-103. صباغيان راد ليلا,تندنويس فريدون,مظفري سيداميراحمد,زارعي علي

ارتباط بين سبك هاي رهبري مربيان تيم هاي ملي كشتي جهان با ميزان نگرش به موفقيت آنان -علوم حرکتي و ورزش تابستان 1384; 3(5):101-116. مظفري سيداميراحمد,مشرف جوادي بتول,شهلايي باقري جواد

ارتباط بين عوامل فشارزاي شغلي با ويژگي‌هاي فردي در بين اعضاي هيات علمي تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه‌هاي دولتي-علوم حرکتي و ورزش بهار 1383; 1(3):101-114. مظفري سيداميراحمد,بروجردي سعيدصادقي

ارزيابي كارايي دانشكده ها و گروه هاي آموزشي تربيت بدني دانشگاه هاي دولتي با استفاده از مدل رياضي تحليل پوششي داده ها-المپيک تابستان 1385; 14(2 (پياپي 34)):7-17

نظارت طرح های پژوهشی در وزارت آموزش و پرورش

انجم طرح های پژوهشی در سازمان تربیت بدنی

انجام طرح های پژوهشی ملی

راهنمایی حدود 40 پایان نامه دوره کارشناسی ارشد

راهنمایی 8 رساله دکتری تخصصی

مشاوره 6 رساله دکتری تخصصی 

کتاب

اصول و فلسفه تربیت بدنی

   انگليسی برای دانشجويان تربيت بدنی

 

مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی(در دست چاپ)

+ نوشته شده توسط دکتر محسن شیرعلی در جمعه ششم اسفند ۱۳۸۹ و ساعت 10:12 |
شناخت و ضرورت بانک های اطلاعاتی موجب افزایش بهره وری توسط مراکز حقوقی و حقیقی به لحاظ موضوعی و تحلیلی می شود. وجود و شناخت این بانک ها مشکلات عدیده در عرصه های اطلاع رسانی از قبیل صعوبت دسترسی به اطلاعات و ناسازگاری و ناهماهنگی اطلاعات در حوزه ورزش را فاش می سازد. به همین لحاظ به منظور جلوگیری از دوباره کاری و استفاده از اطلاعات نامعتبر و شفاف سازی در اطلاعات و کشف کاستی های تحقیقات و نیز صرفه جویی در هزینه ها ی زمانی و دسترسی موثر محققین و مربیان و ورزشکاران کشور، جزوه شناخت پایگاه های اطلاع رسانی در ورزش تهیه و در اختیار کاربران قرار می گیرد.
+ نوشته شده توسط دکتر محسن شیرعلی در پنجشنبه پنجم اسفند ۱۳۸۹ و ساعت 13:9 |

ورزش، تاریخ ، فرهنگ و هنر از کهن ترین پایه های المپیزم است."

مرکز مطالعات فرهنگی و موزه آکادمی ملی المپیک و پار المپیک در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۵ راه اندازی شد. این مرکز در راستای اهداف کمیته ی ملی المپیک مبنی بر توجه به نقش و اهمییت جنبش المپیزم ، ورزش قهرمانی و گسترش ورزش حرفه ای در کنار فرهنگ و هنر و تاریخ و توجه به ریشه ها به عنوان  مکمل و پشتیبان کمیتۀ ملی المپیک فعالیت می کند .

فعالیت های بنیادین این مرکز فعالیت های سه گانه ی تاریخی و فرهنگی و هنری در مورد جنبش المپیک، بازی های المپیک، ورزش های ملی و بومی محلی است.

اهداف

 هدف این مرکز حفظ و گسترش فعالیت های پژوهشی ، آموزشی و انتشاراتی و نمایشی در مورد  ورزش است که به قرار ذیل می باشد :

·         شناسایی پیشینه، مدارک،روندها و ارتباطات موثر تاریخی در فعالیت های ورزشی در ایران

·         مطالعه و بررسی تاریخ ورزش های ملی

·          چگونگی فعالیت های بدنی ، تربیت بدنی و ورزش و جنبه های مختلف آن در دوره های مختلف تاریخی کشور.

·         برقراری ارتباطات فرهنگی و ورزشی و هنری و تاریخی در جامعه.

·         جمع آوری اطلاعات و دانش درباره ی فعالیت های توسعه ی ورزش در توسعه ملی و منطقه ای.

·         جمع آوری آثار و نمادهای ورزشی موزه ای،زندگی نامه و تندیس پهلوانان و قهرمانان و مدال آوران ورزشی ایران .

·         مطالعه ی ورزش به عنوان یک پدیده ملی و اجتماعی و ارائه آن پیشرفت جنبش المپیک در ایران  و بین کشورهای خارجی زبان.

·         توجه به نیاز فرهنگی جامعه در شناخت بهتر تاریخ و فرهنگ و هنر ورزش و جنبش المپیزم

·         حمایت از اهمییت ورزش و توسعه ی آن برای آینده.

·         توسعه ی چشم انداز ورزش برای قرن جدید.

·         فراهم آوردن زمینه های مناسب برای مبادله افکار و اندیشه ها با سایر مراکز فرهنگی، هنری داخل و خارج از کشور از طریق برگزاری و شرکت در مجامع و انجمن ها و جشنواره ها و سمینارها و کنفرانس ها

 مشارکت و ارائه پیشنهادها و قراردادها و موافقت نامه ها در چارچوب مقررات و ضوابط.

فعالیت ها

·برنامه ریزی برای گسترش فعالیت های مطالعاتی و انتشاراتی و پژوهشی همگام با دست آوردهای جهانی

· تشکیل کمسیون های تخصصی (علمی- ورزشی، هنری- ورزشی) و تشکیل جلسات ماهانۀ گوناگون با اعضا

·ایجاد ارتباط و همکاری با مراکز علمی،تحقیقی،آموزشی،پژوهشی، هنری در ارتباط با بسط و گسترش جنبه های غیر فیزیکی ورزش برای دستیابی به ارزش های گوناگون ورزشی کشور

·  برنامه ریزی و اجرای فعالیت های فوق برنامه

·  طراحی و چاپ و انتشار کتابچه، کاتالوگ، بروشور، لوگو، لوح فشرده، پوستر و...

· اقدام به برگزاری کنفرانس ها و سمپوزیوم های داخلی و خارجی در ارتباط با تاریخ- فرهنگ- هنر و ورزش

· قدام به برگزاری میزگردهای تخصصی و گفتگو درباره ی تاریخ ورزش های کهن و نوین

· دایر نمودن کارگاه های آموزشی در ارتباط با تاریخ- فرهنگ وهنر ورزش

بخش های مرکز مطالعات فرهنگی و موزه:

 1- بخش جامعه شناسی ورزش:   در حال تکمیل

 2- بخش مطالعات و امور فرهنگی:

· تهیه و تدوین برنامه های کوتاه و بلند مدت فرهنگی – ورزشی

· تلاش در جهت برقراری ارتباط فرهنگی- ورزشی- در جامعه

· تلاش در جهت اشاعه ی جنبش المپیک و هویت ملی- ورزشی

· تسهیل تعامل و تبادل اطلاعات فرهنگی میان اشخاص و مراکز تحقیقاتی مرتبط با المپیزم و ورزش در سطح ملی فراملی

· تلاش در جهت توسعه و تقویت موزه ورزش آکادمی

 ۳- بخش تاریخ ورزش:

بخش تاریخ به منظور تحقیق و طبع و نشر یافته های محققان تاریخ ورزش ایران از آغاز تا دوران معاصر تشکیل شده است. برای نیل به اهداف مذکور، بخش های چهارگانه زیر در بخش تاریخ شکل گرفته اند:

·        تاریخ ورزش ایران قبل از اسلام

·        تاریخ ورزش ایران دوره اسلام

·        تاریخ معاصر ورزش ایران

·        بخش پژوهش در تاریخ ورزش آسیای مرکزی

فعالیت های بخش تاریخ:

·         مطالعات تاریخی، تاریخ نگار و تاریخ پژوهی درباره ی ورزش های ملی و المپیک به منظور بهبود پژوهش های تاریخی ورزشی.

·         برقراری اطلاعات و اطلاعات پایه ای میان مراکز تحقیقاتی و اشخاص مرتبط با تاریخ المپیک و تاریخ ورزش های ملی و فراملی.

·         مطالعه و بررسی ورزش های ملی، چگونگی فعالیت های بدنی، تربیت بدنی و ورزش و جنبه های مختلف آن در دوره های مختلف تاریخی کشور

+ نوشته شده توسط دکتر محسن شیرعلی در پنجشنبه پنجم اسفند ۱۳۸۹ و ساعت 12:57 |

مرکز روان‌شناسی ورزشی برای انسجام بخشیدن به فعالیت‌های روان‌شناسی به ویژه در حوزه بهبود عملکرد ورزشکاران تأسیس شده است. این مرکز نخست به صورت بخشی از تشکیلات پزشکی ورزشی آکادمی ملی المپیک و از زمستان 1384 به عنوان مرکزی مستقل در آکادمی ملی المپیک آغاز به کار نمود.
مهمترین هدف از تأسیس این مرکز، کمک به مربیان و ورزشکاران سطوح قهرمانی در کامل نمودن ضلع سوم مثلث "عملکرد عالی" بوده است که دوضلع دیگر آن (آمادگی جسمانی؛ تکنیک و تاکتیک) همواره مورد توجه مدیران ورزشی، مربیان و ورزشکاران قرار داشته و همیشه سرمایه‌گذاری‌های بزرگ مالی و انسانی بر روی آن انجام گرفته است؛ اما ضلع سوم (آمادگی ذهنی و روانی) که کامل‌کننده و به فعلیت رساننده دوضلع دیگر محسوب می‌شود، یا مورد غفلت قرار گرفته یا مسیری به اشتباه پیموده است.
مرکز روان‌شناسی ورزشی مهمترین هدف و مأموریت خود را در جامعیت بخشیدن به این مهم می‌داند که "تکنیک و تاکتیک برتر یک ورزشکارتنها با ذهنی آماده به فعلیت می‌رسد".

فعالیت های مرکز روانشناسی
 
مرکز روان‌شناسی ورزشی برای به تحقق رساندن این هدف فعالیت‌های خود را در حوزه‌هایی چند به انجام می‌رساند.

1. فعالیت‌های آموزشی
2. فعالیت‌های پژوهشی
3. فعالیت‌های انتشاراتی
4. فعالیت‌های مشاوره‌ای

فعالیت‌های آموزشی
 
فعالیت‌های آموزشی:
یکی از مهمترین اهداف مرکز روان‌شناسی ورزشی تلاش در جهت ایجاد زمینه‌ای برای فرهنگ‌سازی در حوزه روان‌شناسی ورزشی در بین 4 قشر دانشگاهیان، مدیران ورزشی، مربیان و ورزشکاران است. بی‌شک آشنایی هر 4 قشر به ارتقای این فرهنگ در جامعه ورزشی کمک می‌کند. بدین منظور مرکز دوره‌هایی را برای اطلاع‌رسانی و افزایش آگاهی مربیان و ورزشکاران با مفاهیم آمادگی ذهنی و روانی ونیز آشنایی با روش‌های ارتقا مهارت های ذهنی برای مربیان و ورزشکاران برگزار می‌نماید.
همچنین تربیت نیروی انسانی متخصص در این حوزه (مربیان ذهنی) نیز به عهده این بخش است تا تیم‌های ورزشی همواره بتوانند از حضور یک مربی ذهنی در کنار دیگر برنامه‌های خود سودجویند.
 
فعالیت‌های پژوهشی
 نبود زمینه قوی و آکادمیک روان‌شناسی ورزشی در، این حوزه چالش بیشتری نسبت به سایر علوم ورزشی می‌طلبد. انجام پژوهش‌‌های کاربردی در این حیطه و ملموس نمودن یافته‌ها در بین ورزشکاران و مربیان منجر به علاقه‌مندی و اشتیاق بیشتر آنان از یکسو و ایجاد زمینه‌های علمی بیشتر در این حیطه از سوی دیگر می‌شود. ترغیب و تشویق دانشجویان دوره‌های تحصیلات تکمیلی با گرایش‌های مرتبط با روان‌شناسی ورزشی به ورود در این حوزه، سمت و سوی روان‌شناسی ورزشی را به علمی شدن بیشتر در کشور می‌کشاند.
به این منظور، مرکز روان‌شناسی ورزشی علاوه بر انجام پژوهش‌های کاربردی،‌ آماده همکاری با دانشجویان دوره‌های تحصیلات تکمیلی و علاقمند به روان‌شناسی ورزشی در انجام پایان‌نامه دانشجویی است.
پژوهش‌های انجام شده در سال 1385 در مرکز روان‌شناسی ورزشی

 
فعالیت‌های انتشاراتی
 نیاز به منابع روان‌شناسی ورزشی اعم از کتاب، فیلم و نوارهای آموزشی، به ویژه در دنیای امروز که با ظرافت و با توجه به تمایز رشته‌های ورزشی، کاربرد علوم روان‌شناسی در رشته‌های مختلف ورزشی را تخصصی نموده است، به شدت در کشور احساس می‌شود.
این نیاز، مرکز روان‌شناسی را بر آن داشت تا بخشی از فعالیت‌های خود را در تأمین منابع مکتوب و الکترونیک (اعم از نوارها و CD های آموزشی) به انجام رساند.
فعالیت‌های انتشاراتی مرکز روان‌شناسی ورزشی به چند بخش تقسیم می‌شود:
کتاب- به منظور استفاده هر سه قشر مربیان، ورزشکاران و مربیان ذهنی،کتاب‌هایی توسط مرکز روان‌شناسی ورزشی شناسایی و ترجمه می‌شوند.

کتاب‌های چاپ شده در مرکز روان‌شناسی ورزشی :
1. آمادگی روانی برای ورزشکاران
2. روان‌شناسی پرورش اندام
3. روان‌شناسی آسیب‌های ورزشی
4. چگونه از تصویرسازی برای عملکرد ورزشی استفاده کنیم
5. جنبه‌های روان‌شناختی تیراندازی با کمان
6. روان‌شناسی دوومیدانی
7. روان‌شناسی هندبال
8. روان‌شناسی تنیس
9. روان‌شناسی ورزشی
10. روان‌شناسی هنرهای رزمی

    کتاب‌های زیر چاپ:
1. با نیروی ذهنی خود پیروز شوید
2. روان‌شناسی شنا
3. روان‌شناسی والیبال
4. روان‌شناسی بسکتبال
5. پیروزی ذهنی در تیراندازی
6. روان‌شناسی بسکتبال
7. روان‌شناسی فوتبال
8. روان‌شناسی دوچرخه‌سواری
9. روان‌شناسی کشتی
10. روان‌شناسی ژیمناستیک
11. روان‌شناسی آسیب‌های ورزشی

برای دریافت کتاب‌های موجود به مرکز روان‌شناسی ورزشی مراجعه کنید.

نشریه ذهن قهرمان- برای جلب توجه ورزشکاران به مفاهیم اولیه روان‌شناسی ورزشی،‌ نیاز است تا نشریه‌ای ویژه آنان طراحی شود که در عین کاربردی بودن، کوتاه، مختصر و جذاب باشد. بدین منظور، مقالات کاربردی بازبانی ساده و مصور در این نشریه چاپ می‌شوند.
نشریه‌های موجود در مرکز:
1. ذهن قهرمان(1)
2. ذهن قهرمان (2)
3. ذهن قهرمان (3)

به منظور دریافت این نشریه‌ها به مرکز روان‌شناسی ورزشی مراجعه کنید.

پوستر- یکی از ویژگی‌های پوسترها اینست که در عین ساده بودن با کمک تصاویر با خواننده ارتباط برقرار می‌کند. مرکز روان‌شناسی ورزشی بر آنست تا بر حسب نیاز ورزشکاران پوسترهای مرتبط تهیه نماید.

بولتن و بروشورهای موجود در مرکز:
1. نشریه‌های ذهن قهرمان (1، 2، 3)
2. بروشورها

  پوسترهای موجود در مرکز: پوستر بازیافت تمرکز

  نوار و CD های آموزشی- CD های موجود در مرکز: CD   آرام‌سازی

 
فعالیت‌های مشاوره‌ایجلسات مشاوره‌ای فردی و گروهی برای حل مشکلات و موانع ذهنی ورزشکاران و نیز ارتقای مهارت‌های ذهنی آنان، مهمترین هدف این بخش از مرکز روان‌شناسی ورزشی را تشکیل می‌دهد.
برای تعیین وقت مشاوره به مرکز روان‌شناسی ورزشی مراجعه کنید و یا با شماره تلفن 22019891 تماس بگیرید.
 

+ نوشته شده توسط دکتر محسن شیرعلی در پنجشنبه پنجم اسفند ۱۳۸۹ و ساعت 12:56 |

مرکز مدیریت ورزشی، تحت نظر آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک به منظور به کارگیری دانش مدیریت در سازمانهای ورزشی و گروه های هدف آکادمی در سال 1386 ( 2007 ) تآسیس گردید .


مأموریت :

       1. کمک به تحقق مأموریت آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک از طریق ارائه راهکارهای مدیریتی به سازمانهای ورزشی

      2.بهبود نگرش و ارتقاء سطح دانش و مهارتهای مدیریتی منابع انسانی گروههای هدف آکادمی

اهداف :

تلفیق علم و عمل در عرصه مدیریت ورزشی گروههای هدف
ارائه راهکارهای مدیریتی در زمینه جذب ، نگهداری و ارتقاء منابع انسانی فدراسیونها و سازمانهای ورزشی
ارتقاء دانش و مهارت مدیریتی مدیران آکادمی و سازمانهای ورزشی هدف
ایجاد مرکز مدیریت ورزشی به عنوان مرکز آموزشهای مدیریتی خاورمیانه و غرب آسیا
ارتقاء مهارتهای مدیریتی سازمان تیم های ملی کشور
کمک به بهبود کیفیت خدمات سازمانها و فدراسیون های ورزشی
وظایف :

ایجاد نظام آموزش منابع انسانی ورزش در مشاغل مختلف
جذب صاحبنظران و اندیشمندان عرصه مدیریت ورزشی از داخل و خارج کشور
برگزاری همایش ها ، کارگاهها و دوره های آموزشی مدیریت ورزشی
ارائه مشاوره های مدیریتی به سازمانهای ورزشی و گروه های هدف
تدوین کتب علمی – کاربردی ویژه مدیران و مربیان ورزشی
کمک به بهبود روند برنامه ریزی و نظارت استراتژیک در سازمانهای ورزشی
برقراری ارتباط و همکاری متقابل با سازمانهای داخلی و خارجی
ایجاد نظام داوطلبی ورزشی در عرصه ورزش کشور
کمک به بهبود ساختار و مهارتهای مدیریتی مدیران باشگاه های ورزشی کشور

+ نوشته شده توسط دکتر محسن شیرعلی در پنجشنبه پنجم اسفند ۱۳۸۹ و ساعت 12:55 |

+ نوشته شده توسط دکتر محسن شیرعلی در پنجشنبه پنجم اسفند ۱۳۸۹ و ساعت 11:14 |

About the Submission Process

Registration in the Sport and Society Conference gives participants the opportunity to publish in an academic journal. Presenters have the option to submit their papers to The International Journal of Sport and Society anytime before the conference and up to one month after the conference. Papers submitted for publication will be fully refereed. The publication decision is based on the referees’ reports.

To submit a paper to the journal at least one author of each paper must be registered to attend the conference (to a maximum of one paper per registered author—which means, for instance, that two registered authors may submit two jointly authored papers). We can only publish one paper per journal per year with you as the first-named author; we will publish a second or third article only if other authors are named first.

For those unable to attend the conference in person, a virtual registration is available. A virtual registration allows you to join the conference community in the following ways:

 • Your conference proposal will be listed in the Session Descriptions of the conference. Acceptance of a conference proposal for a virtual participant is based on the same criteria as that for an attending participant.
 • You can submit a paper to The International Journal of Sport and Society.
 • Your journal paper submission will be refereed by conference participants and you will in turn referee paper submissions of other conference participants.
 • If accepted, your paper will be published in the same volume as conference participants from the same year. You will also have online access to all papers published in the journal.
 • You will receive the community newsletter.

All registered participants will be given online access to all papers published in the journal from the time of registration until one year after the end date of the conference.

Papers are published continuously to the journal’s online bookstore, as soon as the publication process is completed for each paper (and that can be any time before the conference, and continues after the conference as papers are refereed).

It is possible to attend and present at the conference without submitting or publishing a formal written paper if you choose not to do so.

Author Guidelines

General Requirements

 • We only accept text files or files in .doc format (such as from Microsoft Word or OpenOffice). We do not accept PDF submissions or docx files.
 • Papers should be approximately 2,000-5,000 words in length. They should be written as continuous expository narrative in a chapter or article style – not as lists of points or a PowerPoint presentation.
 • Please remember that the papers are to be published in a fully refereed academic journal. This means that the style and structure of your text should be relatively formal. For instance, you should not submit a verbatim transcript of your oral presentation, such as ‘Today I want to speak to you about …’.
 • Paper submissions must contain no more than 30% of textual material published in other places by the same author or authors, and these other places must be acknowledged and cited; in other words, the remaining 70% of the paper must be unique and original to your current submission.
 • Authors must ensure the accuracy of citations, quotations, diagrams, tables and maps.
 • You may use any referencing style you choose, as long as you use it consistently and to the appropriate standards.
 • Spelling can vary according to national usage, but should be internally consistent.
 • Papers should be thoroughly checked and proof-read before submission, both by the author and a critical editorial friend – after you have submitted your paper you are unable to make any changes to it during the refereeing process.
 • Papers will be assessed by referees against ten criteria – or fewer if some criteria do not apply to a particular kind of paper (see the Peer Review Process).

Formatting Requirements

 1. Please do not enter in Author details, Title information, Abstract or any other front matter. This information is supplied via your CGPublisher profile – you may change this information by logging into http://www.cgpublisher.com and modifying your profile there.
 2. Refrain from using ‘Heading 1′ styles. Instead use ‘Heading 2-6′ styles, or simply increase the font size of your headings.
 3. Refrain from using Word Drawing objects. Instead use images imported from a drawing program. Word Drawing objects will not be rendered in the typeset version.
 4. In case of symbols, please only insert symbols using standard fonts (e.g. ‘WingDings’, ‘Arial Unicode MS’).
 5. Please avoid using certain advanced Word features, such as:
  • a. Background or font colours
   b. Drawing objects
   c. Automatic table of contents and table of indexes
   d. Autotext or Fields
   e. Bookmarks
   f. Highlighting, strike-through, embossing and other complex Word text formatting
   g. Forms

 • We require presenters to use our CGCreator Microsoft Word Template which can be downloaded here.
  We are not able to accept papers that have not used the template.
 • Papers should be approximately 2,000-5,000 words in length. They should be written as continuous expository narrative in a chapter or article style – not as lists of points or a PowerPoint presentation.
 • Please remember that the papers are to be published in a fully refereed academic journal. This means that the style and structure of your text should be relatively formal. For instance, you should not submit a verbatim transcript of your oral presentation, such as ‘Today I want to speak to you about …’.
 • Paper submissions must contain no more than 30% of textual material published in other places by the same author or authors, and these other places must be acknowledged and cited; in other words, the remaining 70% of the paper must be unique and original to your current submission.
 • Authors must ensure the accuracy of citations, quotations, diagrams, tables and maps.
 • You may use any referencing style you choose, as long as you use it consistently and to the appropriate standards.
 • Spelling can vary according to national usage, but should be internally consistent.
 • Papers should be thoroughly checked and proof-read before submission, both by the author and a critical editorial friend – after you have submitted your paper you are unable to make any changes to it during the refereeing process.
 • Papers will be assessed by referees against ten criteria – or fewer if some criteria do not apply to a particular kind of paper (see the Peer Review Process).
 • Illustration/Electronic Artwork Guidelines
  • Figures and images must be clear and easy to view. We cannot improve the quality of images.
  • Figures and tables need to be placed where they are to appear in the text. If preferred, you can also place images and tables at the end of your paper.
  • Please refrain from using Word Drawing objects. Instead use images imported from a drawing program. Word Drawing objects will not be rendered in the typeset version.

  Keyword Guidelines

  • Keywords are extremely important in search engine rankings. To achieve better exposure for your paper, please make sure your keywords are clear and accurate.

  Resubmission Policy

  • If your paper has been rejected we will allow a maximum of TWO further resubmissions until TWO months prior to the anticipated publication date.

  Editorial Quality

  The refereeing process for publication in the journal is a rigorous measure of the quality of content. Authors are expected to revise to the standards required of the more negative of the referee reports they receive. For instance, if one referee recommends ‘resubmit with major revisions’ and another ‘resubmit with minor revisions’, the author is expected to resubmit with major revisions.

  Furthermore, some papers may have excellent content, but may be poorly expressed in English—in the case, for instance, of authors whose first language is not English. When we receive a negative response from a referee to Criterion 10, ‘Quality of Communication’, we may request a complete rewrite regardless of the overall score.

  The Submission Process

  How and where to submit your paper for publication

  Full papers can be submitted to Common Ground using our online conference and paper management system “CGPublisher”. To upload your paper to our system please view the instructions in the CGPublisher Guide.

  • If you do not know your login details you can reset them at CGPublisher. Click on the “Forgotten Password” button and follow the prompts. A new password will be emailed to you.
  Please direct publication enquiries to the journal administrators at: journals@sportandsociety.com.

  The Publication Process

  The publication process is as follows:

  1. Submit a presentation proposal to the conference (in-person or virtual) before the next deadline.
  2. If your proposal is accepted by the conference advisory team, complete your registration as an in-person or virtual participant. You may submit your paper to the journal anytime between registration and one calendar month after the closing date of the conference.
  3. Once your paper is received, it is verified against template and submission requirements. Your identity and contact details are then removed and the paper is matched to two appropriate referees and sent for review. You can view the status of your paper at any time by logging into your CGPublisher account at www.CGPublisher.com.
  4. When referee reports are uploaded, you will be notified by email and provided with a link to view the reports (after the referees’ identities have been removed).
  5. You will then be asked to accept the Publishing Agreement and submit a revised final copy of your paper.
  6. Your paper will be typeset and the proofs sent to you for final approval before publication.
  7. Papers are published continuously in the online bookstore. Registered conference participants will be given online access to the journal from the time of registration until one year after the conference end date. Individual papers will also be available for purchase from the journal’s bookstore.

  Submission Timeline


  For information on submission timelines, please check the website of the conference/symposium that you are associated with at sportandsociety.com/conference.

  You may submit your final paper for publication to the journal at any time. The deadline for submission into a particular year of the journal, is one month after the completion of the conference. The timeline is as follows:

  For 2011 Volume of the Journal:

 • Current Journal Submission Deadline: Friday 12 November 2010
 • Conference Proposal Submission Deadline: Check the Submit Proposal page for the closing date of the next round in the call for papers.
 • Important dates:
  • Conference Proposal Submission Deadline: Check the Submit Proposal page for the closing date of the next round in the call for papers.
  • 28 November 2010: Final date for submission of papers for double blind refereeing —3 months prior to the start of the conference (for an explanation, see the Peer Referee Process link).
  • 28 February-01 March 2011: International Conference on Sport and Society, Kolkata, India.
  • 01 April 2011: Final date for submission of papers for one way blind refereeing —one month after the close of the conference (for an explanation, see the Peer Referee Process link).

  For 2012 Volume of the Journal:

  • Current Journal Submission Deadline: Friday 18 March 2011
  • Conference Proposal Submission Deadline: Check the Submit Proposal page for the closing date of the next round in the call for papers.

  Important dates:

  • 23 April 2012: Final date for submission of papers for double blind refereeing —3 months prior to the start of the conference (for an explanation, see the Peer Referee Process link).
  • 23-25 July 2012: International Conference on Sport and Society, Cambridge University, Cambridge, UK.
  • 25 August 2012: Final date for submission of papers for one way blind refereeing —one month after the close of the conference (for an explanation, see the Peer Referee Process link).
  + نوشته شده توسط دکتر محسن شیرعلی در پنجشنبه پنجم اسفند ۱۳۸۹ و ساعت 10:37 |